logo

Kiért van a város? ÉRTED!

varosom_honap1Hiszen az ember egyenrangú társa a fizikai környezet, abban az értelemben, hogy lélektani folyamatokkal együtt, azokkal kölcsönhatásban vesz részt a viselkedés folyamatában. Nincs ez másként a városi környezetekben sem. Ahogy lépkedünk az utcán folyamatos kapcsolatban állunk a környezettel, a várossal. Megszólít bennünket. Például az utcák, a terek, az épületek, az időjárás, az illatok és a köztéri művészeti alkotások. Hatással vannak ránk. És vele együtt az emberek is, akik használják. Mert a környezetek társas és fizikai sajátosságai az emberi viselkedéssel szoros kapcsolatban állnak. Az, hogy a város hogyan kommunikál a lakóival, valamint a lakók hogyan kommunikálnak a várossal, egyaránt függ fizikai tényezőktől és attól a jelentéstöbblettől, ami a mindennapi térhasználat során alakul ki. A kommunikáció hatására erős érzelmi kötődés jön létre az emberek és a városi környezetek között. Ez abból adódik, hogy a város kiemelt önmeghatározási tér, identitásunk meghatározásának egyik fontos eleme. Jelentések, ismeretek és emlékek kapcsolódnak hozzá, ami meghatározza az érzelmi kötődést és az egyénben kialakuló belső képet.

A városkommunikáció interdiszciplinárisan, egyszerre több megközelítésben vizsgálja az emberek és a városok közötti együttélés folyamatait – melynek többek közt meghatározó területe a kommunikáció és a pszichológia. A fizikai környezettel való kapcsolatunk legfontosabb tézise az ember-környezet tranzakció, vagyis az a kölcsönhatás ahogyan az ember hat a környezetére és ahogy a környezet hat az emberre. Ez meghatározza, hogy milyen kommunikációs csatornákat és eszközöket használunk egymás között: legyen szó egyén és város, társadalom és város vagy akár városok egymás közötti, illetve határokon átívelő kommunikációjáról. Vagy akár arról, hogy a városi változások, fejlesztések, események miként adják át üzeneteiket a városhasználók számára. Hogy miként ábrázolja önmagát a város, hogyan viselkedik, milyen képet mutat önmagáról és milyen erős az identitása.

A városkommunikáció két kulcskérdése, hogy a városi környezet és a lakói hogyan kommunikálnak egymással, valamint az, hogy a kulturális és társadalmi értékek hogyan jelennek meg a város és a lakói kölcsönhatásában.

A blog tevékenységének középpontjában a városkommunikáció területének kutatása és ismertetése áll. Célom a városkommunikáció területére való figyelemfelhívás, hiszen fontosnak tartom megérteni, hogy a városi környezet és a lakói hogyan kommunikálnak egymással. A blog célja, hogy megerősítse Magyaroszágon a városkommunikáció alapjait és ennek érdekében hazai projekteket hozzak létre: kutatásokat, rendezvényeket, köztéri és közösségi eseményeket és szakmai fórumokat.

És mindez miért fontos? Mert ÉRTED van a város.